V-REVSQ15

V-REVSQ15
V-REVSQ15 GOLD

גאומטרי

REV SQURE

גובה 15 ס"מ

פתח 15 ס"מ

צבעים: זהב, שחור