רשת שזירה – פס כסף/זהב

רשת שזירה צבעונית - פס זהב_כסף-2
Makor-HaVazot_05-02-15_272