קרמיקת גלזורה 18 ס"מ

קרמיקת גלזורה
Makor-HaVazot_16-03-15_346