קרמיקת גלזורה 19 ס"מ

קרמיקת גלזורה
Makor-HaVazot_16-03-15_345