ספוג מגנט לרכב כלה – לב

Makor-HaVazot_05-02-15_249
Makor-HaVazot_05-02-15_251