מלבן לסידור עם שוליים לחצי ספוג

מלבן לסידור עם שוליים לחצי ספוג