כלי פלסטיק לסידור קוטר 30

כלי פלסטיק לסידור קוטר 30