כלי פלסטיק לסידור קוטר 20

כלי פלסטיק לסידור קוטר 20