חבילת אבני נחל מלאכותיות – פראי כהה

חבילת אבני נחל מלאכותיות - פראי כהה