גליל נייר עטיפה צבוע

גליל נייר עטיפה צבוע
גליל נייר עטיפה – טבעי, צבוע 50, 70 ס_מ_