גליל נייר עטיפה דו"צ

גליל נייר עטיפה 70 סמ דוצ - סגול-לילך
גליל נייר עטיפה צבוע – דו_צ