גליל אורגנזה לקישוט רכב – 48 ס"מ

גליל אורגנזה לקישוט רכב